1, 10-Fenantroliny

(o-fenantrolina), wzór I, molo. m. 180, 2; impotent. kryształy; m.p. 117 0 C (monohydrat, o temperaturze topnienia 100-103 0 C ..); sol. w etanolu, chloroformie, acetonie i to-tach, słaba rozpuszczalność. w wodzie (100 g H 2 0 0, 3 g F.) i eterze dietylowym.

Odbierz F. wzajemne. o-fenylenodiamina z glicerolem w obecności. H 2 so 4 i W 2 S 5 .

F-analit. odczynnik. Jest używany do fotometrycznego. oznaczanie Fe (II) (granica wykrywalności 0, 13-0, 15 μg / ml), z którym tworzy rozpuszczalność. w wodzie jest podłączony. kolor czerwony o wzorze II [gdy czerwony jest nakładany na ten kompleks soli Ce (IV), czerwony kolor zmienia się na niebieski]. Intensywność barwy kompleksu P-PA jest wprost proporcjonalna do stężenia Fe (II) i jest niezależna od wartości pH w zakresie od 2 do 9 (w 490 L HM e l 1 06

Chemical Encyclopedia -. M. : Soviet Encyclopedia, wyd. IL Knunyants 1988.