1, 2-DIAZETINY

, Mol. M. 56, 07 nie występuje w postaci trzech izomerów: D 1 -, D 2 - i D 3 -D. (odpowiadający wzorom I-III). Nieopublikowane D. nie są znane. Pochodne D. - lity in-va o ostrym zapachu; tetrafluoro-D 1 -D. - gaz.


D. z ładunkiem. łatwo rozkładają się, tworząc azot i olefiny; Therm. naib. stabilny tetrametylo-D 1 -D. N, N'-dialkoksykarbonylowe pochodne D 3 -D. w temperaturze pokojowej izomeryzuje się na pochodne glioksalu, podczas uwodorniania tworzą stabilne diazetidyny, na przykład : Bicykliczny. D


1 -D. z ładunkiem. poddać się temu przegrupowaniu. powstawanie skondensowanych. heterocykl: D


1 -D. są syntetyzowane z oksymów hydroksyloaminy lub a, b-dihydroksyloamin, np. : Tetrafluoro-D


1 -D. ślad można zsyntetyzować. sposób: Podstawiony D


2 -D. otrzymać obopólną korzyść. Ketony α-halogenowe z hydrazynami. : Pochodne dialkoksykarbonylowe D


3 -D. są otrzymywane przez r-tion: Lit ...


Ogólna chemia organiczna, tłum. z angielskim. , tom 8, Moskwa, 1985, str. 707; Chemia związków heterocyklicznych, wyd. A. Weisberger i E. With Taylor, v. 42, pt 2, N. Y., 1983, str. 443. P. A. Gembitsky.

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.