1, 3-Butadien

(diwinylowy) CH ^ CH = CH CSN 2 Mol. m. 54, 09; impotent. gaz o charakterystycznym nieprzyjemnym zapachu; m.p. - 108, 9

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.