1, 3-Cyklopentadienowy

(wzór I), Mol. 66, 11; impotent. ciecz o określonej. nieprzyjemny zapach; m.p. -97, 2

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.