1, 4-Benzodiazepiny

. W za darmo. formularz nie jest podświetlony. Z pochodnych naib. badane 1, 2-dihydro-1, 4-benzodiazepin-2 (3H) -ony z aromatycznych. podstawienie w pozycji 5 (wzór I), które nie są rozpuszczalne. w wodzie, dobre rasstv. w operacjach aprotycznych. Miej słabego podstawowego sv-ciebie. Grupę nitrową w pozycji 7, i, jeśli jest zajęte - w pozycji meta podstawnika fenylowego. Dalsze nitrowania w pozycji 9. halogenowanie w C1 2 (w obecności. FeCI 3 ) NaOCl, lub N-bromoimid kwasu bursztynowego jest wzgl. w pozycji 7, 1 lub 3. Działanie NH 2 C1 aminowania występuje w pozycji 1. Alkilowanie i alkoksylowania są w pozycjach 1 i 4, co najmniej - na 3. Hydroliza towarzyszy często przegrupowania, np.


nadkwasy i h 2 S 2 utleniony atom N, w pozycji 4 atom tlenu grupy karbonylowej łatwo zastąpiony przez siarkę, który jest stosowany do syntezy pochodnych z skondensowane heterocykle, np. :.

1, 2-dihydro-1, 4-benzodiazepin-2 (3H) -ony mB. wytwarza się przez utlenianie aminomethylindole

Związki te, jak również 2-alkiloamino-3H-1, 4-benzodiazepin przygotowane z N-tlenków 2-hlormetilhinazolinov

Synteza 1, 2-dihydro-3H-1, w oparciu 4-benzodiazepin przekształcać. aromatyczny. Amino ketony:

Pochodne 1, 4-B. , np. diazepam, oksazepam, chlordiazepoksyd, - środki uspokajające.

Lit. Bogatsky AV, Andronati SA Golovenko NY, uspokajające.1, 4-Benzidiazepiny i pokrewne struktury, K., 1980. 999. R. Skvarchenko. Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.