1-Dekanol

(alkohol decylowy) CH 3 (CH 2 ) 8 SN 2 OH, Mol . m. 158, 29, imp. ciecz o kwiatowym zapachu; m.p. 7 ° C, b. 231 ° C, 120 ° C / 12 mm Hg. Art. ; d 4 20 0, 8297; n D 20 1, 4372; ciśnienie. para 3, 2 Pa; progowe stężenie zapachu 4, 07. 10 - 8 g / l; sol. w etanolu, nie raststv. w wodzie. Zawarte w niektórych olejkach eterycznych. Prom. Sposoby wytwarzania: wybór frakcji c 10 C 12 syntetyczne. alkohole tłuszczowe; katalityczny. Uwodornianie estrów kaprynowy do można decylenic lub aldehydu zawartego w olejku eterycznego POE izolowany z kolendry części zielonych i kolorów. D. i jego estry - pachnące in-va w przemyśle perfumeryjnym i żywności. prom-sti; Służy również do przygotowania deanalu i detergentów. T. vs. 82 ° C, obj. 114 ° С, т. Самовоспл. 232 o С, granice temperatury zapłonu wynoszą 74 - 142 ° С. L. A. Kheifits.


Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.