2, 2-Di (4-hydroksyfenylo) propan

[2, 2 do - (4-hydroksyfenylo) propan, bisfenolu Dian, bisfenol A ] (CH 3 ) 2 C ( 6 h 4 OH) 2 molowych. m. 228, 29; impotent. kryształy; m.p. 157 ° C, b. 225 około C / 5 mm Hg. Art. 185-188 ° C / 0, 5 mm Hg. Art. ; tratwa. 1, 2 g / cm 3 (160 ° C), gęstość nasypowa. 0, 43 g / cm 3 , DH 0 cum - (7835-7864) kJ / mol; dobra rozpuszczalność. w alkoholach, kwasach karboksylowych, acetonie, dioksanie itp., a także w wodnych roztworach alkaliów, słabo w węglowodorach i wodzie. D. tworzy warstwę krystaliczną. adduktów (zwykle 1: 1) z fenolami, alkoholami, NH 3 , aminami, itp. Addukty AD są niszczone przez wodę podczas ogrzewania. , przepuszczając przez nie gaz obojętny. D. ma cały związek chemiczny. z fenolami . Wielka studnia. jego polikondensacja jest ważna. Cpd. , np. , z epichlorohydryną otrzymuje się żywic epoksydowych z halogenkami aromatycznymi. dikarboniczne c-t (np. izo- i tereftalowe c-t) i fosgen - odpowiednio. poliarylany i poliwęglany, z digalogendifenilsulfonami - poliarilensulfony. Electrof. substytucja w aromatycznych. pierścienie (w orto -pozycji do grup OH) są również stosowane do syntezy praktycznie ważnych związków. : formaldehyd powstaje w wyniku formylowania. Żywica karboksylacji - alkilacji fenolowej - dialkilowe D. (antyutleniaczy), fluorowcowanie - polihalopodstawiony D. (monomerów do żywic epoksydowych, środki zmniejszające palność).D. Dla typowych z rozszczepienia cząsteczek, któremu towarzyszy uwalnianie acetonu i nitrozowanie sprzęgania azowego p-nych; pirolizy tworzą 4-izopropenylofenolu (monomeru w syntezie oligomerów i polimerów). PROM-sti D. wytwarzać przez kondensację fenolu z acetonem


lub przez krystalizację z obojętnego p-Erator (na przykład, węglowodory aromatyczne, alkohole ..). Dr. sposoby uzyskiwania D .: rozkładu wodoronadtlenku kumylu w obecności. fenol; Alkilowanie fenolu metilatsetilenom Allen, 4-izopropenylofenolu i octanu izopropenylu to-ty [CH 3 C (O) OC (CH) CH = CH 2 ]. D. zastosować rozdz. arr. w produkcji poliwęglanów i niektórych innych polimerów. Wielkość produkcji w krajach rozwiniętych mierzona jest w setkach tysięcy ton rocznie. Dla D. T. vs. 80 ° С. D. umiarkowanie toksyczny; MPC 5 mg / m 3 , w wodzie zbiorników 0, 01 mg / l. Lit. : Verkhovskaya 3. N., Difenylolpropane, M., 1971; Produkty chemiczne na bazie wyższych alkilofenoli, M., 1972 (TsNIIITENeftekhim); Kharlampovich TD, Churkin Yu V., Phenols, M., 1974. 999. V. Ershov.

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.