2, 4-Dinitrofluorobenzenem

, Mol. 186, 10; żółtawe kryształy; m.p. 27 ° C, b. 127-129 ° C / 2 mm Hg. Art. ; sol. w org. p-rzeki. Pod działaniem nukleofonu. Cpd. D. podstawniki F (p-nia łatwiej niż wymianę Cl 2, 4-dinitrochlorobenzene), na przykład. (O 2 N) 2 C 6 h 3 M + CH 3 SNa (O 2 N) 2 C 6 h 3 SCH 3 . Otrzymany przez ogrzewanie 2, 4-dinitrochlorobenzenu za pomocą KF. Stosowany jako odczynnik w analizie peptydów. Drażniący dla skóry, alergicznych i ma działanie mutagenne LD 50 > 100 mg / kg (mysz, podskórnie). E. M. Rokhlin. Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.