2, 4-DINITROHLORBENZoL

, Mol. 202, 57, żółte kryształy istniejące w stabilnych (a) i dwie labilne (b i g) modyfikacje,


t. pl. 53, 4 ° C (a), 43 ° C (b), 27 ° C (g), b. 315 ° C / 762 mm Hg. Art. , 158-160 ° C / 1 mm Hg. Art. ; T 4 1 697 (a, 22 ° C), 1, 680 (B, 20 ° C); n D 99, 2 1, 5582 (a), 1, 5859 (b); DH 0 pl 20, 2 kJ / mol; m 10, 9 10 - 30 Cl. mw 20 ° C Nierozpuszczalność. w wodzie, słaba rozpuszczalność. zimnego etanolu, oraz - w gorącym etanolu, eter, chloroform, benzen, toluen, octan etylu, aceton, CS 2 . chlor łatwo zastąpione przez OH, OR, SR, NH 2 , NHR, NR 2 , I i innych. Ponieważ wodny alkaliczny ramii p-2, 4-D. Tworzy się 2, 4-dinitrofenolyaty z alkoholu alkalicznego p-ramii - estry 2, 4-dinitrofenol wodnym roztworem NH-zbioru P 3 - 2, 4-dwunitroaniliny.


nitrowanie z mieszaniny HNO 3 i H 2 so 4 w temperaturze 130 ° C prowadzi do 2, 4, 6-trinitrohlorbenzolu przywrócenie działanie równomolową kol va SnCI 2 IN HCI - do 2-chloro-5-nitroaniliny (z niewielką ilością 4-chloro-4-nitroaniliny), a nadmiar SnSl 2 - o długości 2, 4-diaminohlorbenzolu . Z elektrochemią. w obojętnym roztworze tworzy się dichlorodinitroazoksybenzen. W przemyśle 2, 4-D. otrzymuje się przez dwustopniowe nitrowanie chlorobenzenu mieszaniną koncentratów. k, m HNO 3 i h 2 so 4 w sposób ciągły urządzenia (temp pierwszy stopień 50 ° C, drugą 65 ° C). Reaguje. mieszaninę rozcieńcza się 0,5% roztworem sody, uwalnia 2, 4-D. przemyto wodą i wysuszono. Lab. metoda jest podobna. 2, 4-D. są określane na powietrzu według koloru bzu (przechodząc, gdy stoją w kolorze pomarańczowym), powstały pod działaniem KOH.Jest używany 2, 4-D. Ch. arr. w produkcji barwników azowych, a także fungicydów (np. 2, 4-dinitrorodanabenzen) i BB (tetryl, heksyl, heksanitrodifenyl, kwas pikrynowy itp.). T. vs. 194 ° C, góra. CPR wynosi 22%. Silnie drażniący dla skóry i błon śluzowych, wchłaniany przez skórę. Przyczynia się do zapalenia skóry, egzemy, obrzęku, wysypki; MPC 1 mg / m. Lit ... Encyklopedia Kirk-Othmer, 3 ed, v. 15, N.Y., 1981, str. 925. B. I. Eraszko.


Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.