2, 7 DIHLORHROMOTROPOVAYA ACID

(3, 6-dichloro-4, 5-dihydroksy-2, 7-naftalenodisulfonowy, DHHK), Mol. m. 469, 18; impotent. kryształy; sol. w wodzie, źle - w etanolu, eterze dietylowym, acetonie. Odporny na działanie utleniaczy przy przechowywaniu w postaci stałej i p-rach.


Pożywka wodna P R i 3, 12 (20 ° C). Widmo L max 360 nm (pH = 2). DXHK tworzy kolorowe kompleksowe związki. Ti (IV), Fe (III) U (VI), V (V), Mo (VI), Hg (II), W (VI), Numer (v). Conn. Ce (IV), Mn (VII) i Cr (VI) utleniają DCXK. Stosowany jako odczynnik do fotometrycznego. oznaczanie Ti (IV) i Fe (III) w obecności Fe (II). Przy pH 2 kompleks Ti 1: 3 zawiera l max 490 nm, e 490 1 10 12 4 kompleks Fe (lll) od 1: 1 - L max 760 nm, e 760 1 35 10 3 . In. M. Dziomko.


Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.