2-Amino-2-metylo-1-propanol

(1, 1-dimetylo-1-gidroksimetilmetilamin) (CH 3 ) 2 C (NH 2 ) CH 2 OH, mol. m, 89, 14; impotent. kryształy o słabym zapachu aminy; m.p. 30-31

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.