2-Metylo-5-winylopirydyna

(MVP), mówią. m. 119, 17; impotent. płyn o ostrym zapachu; m.p. N12, 36 ° C, b. 187 ° C / 155 mm Hg. Art. powyżej 163 ° C wrze z rozkładem i polimeryzacją; słaba rozpuszczalność. w wodzie, dobry w etanolu, eterze dietylowym, chloroformie; z wodą tworzy mieszaninę azeotropową (bp 99, 0 ° C, 6, 4% FPP). W środowisku kwaśnym ulega dimeryzacji do mieszaniny pirydylo-tetrahydrochinolin i izochinolin. Przyłącza się do podwójnego wiązania halogenków alkilowych grupy winylowych, halogenów itp. W obecności. Na lub NaH w pożywce DMSO. z aromatem. indole i aminy, z wytworzeniem N-2- (6-metylo-3-pirydylo) etylową pochodną (P-nia jest stosowany do syntezy leku przeciwhistaminowego Dimebonu). Z innych powodów zobacz artykuł. Winylopirydyny.

Prom STI-IMP ogół uzyskuje się przez odwodornienie 2-metylo-5-etylopirydyny, w mieszaninie z parą wodną (w stosunku IMP: pary wodnej od 1: 12 do 1: 20) w obecności. tlenek żelaza kat. na 575-600 ° C, produkty uboczne - 3-winylopirydyna, 2, 5-lutydyna, pirydyna, pikoliny. Produkcja centrum zysków wynosi 70-75%. Lab. Synteza: ogrzewanie 5- (1-hydroksy-etylo) -2-metylopirydyny z KHSO 4 230 ° C, lub za pomocą Ca (HSO 4 ) 2 co 450 ° C

Kopolimer MWP do produkcji krwinek winylopirydynowych, półprodukt. produkt w syntezie lek. przygotowanie di-Mebon. Wdychanie oparów MAP powoduje bóle głowy, zaburzenia snu i biohim. morfologia krwi, zapalenie skóry. LD 50 1 5 g / kg (szczury, dootrzewnowo), MPC 2 mg / m 3 .

Światowa produkcja centrum zysku ok. 100 tysięcy ton / rok.

Lit. : MI Farberov, "J. Prikl. Khimii", 196. 1, w. 34, c. 3, str. 632-40; Kotelnikov, G. R. [i inni], w zbiorze. : Badania i rozwój technologii do produkcji monomerów i kauczuków syntetycznych, w. 4, Moskwa, 1981, str. 103-06; Bova LM, "Chemical Industry Abroad", 1983, nr 9 (249), str. 1-15.

P. B. Terentyev.


Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.