2-Tenoilo

[4, 4, 4-trifluoro-1- (2-TIS ml) -1, 3-butanodion] bestsv. kryształy; m.p. 42, 5-43, 2 ° C, b. 96-98 ° C / 8 mm Hg. Art. ; sol. w CHCl 3 , CCI 4 , benzenie, ksylenie, gorzej w wodzie; s R i 6, 35 (80% wody,

ny CH 3 OH, 25 ° C). Posiada chem. przez twoje własne, związane z polifluoro- b -di-ketonów. T. otrzymuje się przez kondensację 2-acetylotiofenu z CF 3 COOC 2 h 5 . Odczynnik do zatężania i fotometryczny. Oznaczanie żelaza (III), Co (III), Mo (IV, V), V (IV, V), i wsp. (granice wykrywalności 0, 001-0, 01 mg / ml). I. I. Kryłowa.

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.