4-Dwumetyloaminobenzaldehydu

(N-dimetyloaminobenzaldehyd) (CH 3 ) 2 NC 6 h 4 CHO Mol. 149, 19; jasnożółte kryształy; m.p. 74-75 ° C, b. 176-177 ° C / 17 mm Hg. Art. ; d 4 99, 9 1, 0254; n D 99, 9 1, 6235; m 18, 68,10 - 30 Cl. m (18 ° C); sol. w org. p-riteleh, źle - w wodzie. Posiada chem. sv-you, charakterystyczne dla aldehydów i amin. C NH 2 OH postać oksym (t. Topn. 144 ° C), z C 6 h 5 NHNH 2 fenylohydrazon (temperatura topnienia 148 ° C), z solami c-tam (np. chlorowodorek, temperatura topnienia 107-109 ° C). Przy normalnym ciśnieniu destylat z destylatem. na dimetyloanilinie i formaldehydzie. Pod wpływem alkoholu p-R NaOH w temperaturze 30 ° C, po czym mieszanina przekształciła się 4-dimetilaminobenzilovogo alkoholu i 4-dimetyloaminobenzoesowego wam; z ładunkiem. Sn w sól do tych 4, 4 „- do - (dimetyloamino) - trans -stilbene


kondensacji z aminami z wytworzeniem zasady Schiffa, np. P-nia D. aniliny w temperaturze 90-100 ° C, otrzymując 4-dimetilaminobenzaldegidanil (CH 3 ) 2 NC 6 h 4 CH = NC 6 H 5 . Kiedy wzajemnie. z N, N-dimetyloaniliną (cat-HCl) tworzy się leukowa baza krystalicznego barwnika. fioletowy (patrz barwniki arylometanowe ). W przemyśle AD otrzymuje się przez kondensację N, N-dimetyloaniliny z formaldehydem i p-nitrozo-N, N-dimetyloaniliną z tym ostatnim. cięcie zasady Schiffa utworzonej przez formaldehyd w obecności. CH 3 COOH. Synteza preparatywna: formylowanie N, N-dimetyloaniliny przez działanie DMF w obecnościPOCL 3 (wydajność 80%). D. stosowane w produkcji barwników styrylowych, triarylometanowych, itp .; jak konkretnie. Odczynnik do indolu z tryptofanu (czerwony w pożywce H 2 so 4 ) dla piroli (kolor fioletowy) i wiele innych. alkaloidy; do fotometrii, oznaczanie pierwszorzędowego aromatu. aminy, za pomocą których w środowisku kwaśnym tworzą zasady azometynowe; jako odczynnik na preparatach sulfanilamidowych. Lit ... Fizer L., Fizer M., Odczynniki do syntezy organicznej, trans. z angielskim. , Moskwa, 1970. 999. N. Artamonov. Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.