5-Pirazolonu

mola 84, 08; .. kryształy Bestsv; .. Temperatura topnienia 165 <. 0 C, .. zol w wodzie i etanolu, słabo eter dietylowy, toluen, chloroform, benzen teoretycznie może być w ośmiu tautomerycznych, ale praktycznie wykryć jedynie cztery (f-kryształów i-IV R = H): formę tautomeryczną III jest bardziej stabilny, niż w II niepolarny p-celeration przeważają tautomery i i III w polarnym aprotonowym p-celeration - tautomeru III, w protonowej celeration p-w i IV N- .. Podstawiony P. (we wzorze x I-IV-R

h) w fazie gazowej preim w Postaci I, w polarnym, aprotonowym p celeration w postaci II i III, w protonowym p celeration kształcie IV

<..! - . 1 ->

n jest skondensowany z aldehydów i ketonów w interakcji z związków nitrozowych tworzących azometyny Ser wchodzi w p-cji sprzęgania azozwiązków, nitrowane, sulfonowany i chlorowcowane w pozycji 4, uzyskując chlorowodorek P. interakcji ... ester kwasu b-oksopropionowego z hydrazyną.

AMS zsyntetyzowane

barwnikami azometynowymi i wieloma innymi. lek. Wed, na przykład. antypiryna aminopiryna i - pochodne tautomer IV (patrz przeciwbólowe.).

Duża liczba pochodnych P. Naib. szeroko badane i dobrze 1-fenylo-3-metylo-5-pirazyl-dł (FMS; V), na przykład To- poniżej omówiono Wyspy komunikacji pochodne P. FMS amfoteryczny Comp. , w p-re zachowuje się jak słaby c-ta i słaba podstawa. Kiedy wzajemnie. z HNO

2 tworzy pochodną 4-hydroksyiminową.Po nitrowaniu i sulfonowaniu podstawienie rozpoczyna się od położenia pierścienia fenylowego para , w bardziej rygorystycznych warunkach, podstawienie następuje w pozycji 4 pierścienia pirazolonowego; więc na przykład otrzymują. , picronone c-tu (VI) jest pochodną tautomeru II.

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.