Na górze, góry, góry, nad

w zwykłym znaczeniu tych słów przekazać percepcję przestrzenną obserwatora, do-ing zobaczyć. -n. Przedmiot lub zjawisko powyżej ( patrz Niebo, Niebo) jako miejsce pobytu Boga (Wj 20: 4, Ps 103: 3) Stamtąd znowu lud Boży otrzymuje błogosławieństwo (Rdz 27: 39) , jest "rozlany" prawdę (Izajasza 45: 8). i ratownictwa niemniej jednak, "ponad" oznacza zarówno " od samego Boga, "" z Jego ręki. "W Jakuba 1: 17 n oiskhozhdenie „nad” jest przypisana do każdego doskonałego daru w John 19: 11, - cała moc, aw James 3 :. 17 - mądrość używając pojęcia „góra” i „dół” w NC pokazuje sprzeciw wszystkich boskiej ziemi, człowiek (J 8, 23) .. na przyjście Jezusa (J 3, 31) , a każdy, kto w Niego wierzy, ponownie rodzi się ponownie (J 3: 3) Jeśli Jerozolima zwana "matką nas wszystkich" (Ga 4, 26) , sens naszej przynależności do prawdziwego ludu Bożego.. W tym przypadku wyrażenie "szukaj wysokiego" (Kol. 3: 1 i nast.) oznacza: "we wszystkim podporządkujcie się woli Boga". Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.