Abstynencja refrenem

Podstawowe znaczenie greckiego. enkrates słowa i enkrateya - "czystą wrodzoną siebie" (Dz 24: 25; Tt 1: 8; 2 P 1: 6; 1 Kor 9, 25; 1 Kor 7, 9) . Element Gal 5 (Art. 20 i następne) 23 słowo enkrateya używanym jako antonim słów "adultery", "Rozpusta" "nieczystości", "obscenity", "drunkenness" i "obżarstwo" ..

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.