(+) - Kwas abscysynowy

[ABK; abscisin II; dorming; (S) - (Z, E) -3-metylo-5- (l-hydroksy-4-okso-2,6,6-trimetylo-2-cykloheksenylo) -2,4-pentalienoketo), nieczyste. kryształy; m.p. 160-162

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.