Otchłań

1) W OT B. (Heb.) Oznacza głębokość morza (Rdz 1: 2, Zadanie 28: 14, 38: 16 (Ps 106: 26) . Zgodnie z ideami Izraelitów, B. jest również miejscem pod ziemią, z którego uderza się w klawisze, a woda przychodzi 999 (Gen. 7: 11, 8: 2, Przysłów 8:28) . 2)
cm. Avaddon. 3)
W Objawieniu B. oznacza siedzibę ruin. siły (Obj. 9: 1, następnie, 11: 7) , a także lochy, w których przez tysiąc lat będzie zamknięta cm. Szatan (Obj. 20: 1-3) . Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.