Wybór Redakcji

Akkub

Akkub (Akkub) (ewent "przechowywane", "chronione", ze są te same spółgłoski, a hebrajskie słowo oznaczające "heel" i "naciąganie"): .. > 1)
Lewitą głowy jednego z rodziny gatekeepers tyni (1 Krn 9: 17; 2 RZD: 42; ney 7: 45; 12, 25) ; 2)
rodonach. rodzina Netynejczyków (niewolnicy świątyni) powrocie z Babel. niewoli (Ezdrasz 2, 45) ; 3)
spośród lewitów, aby czytać i interpretować prawo do ludzi (Neh 8: 7) ; 4)
syn Elijenaj rodzaju Judaszów. królowie (1 Krn 3: 24) . Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.