Azel

Asel ( "szlachetne", "idealny"), potomek Saul (1 Kronika 8: 37, następnie, 9: 43, następne) . Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.