Aldehydu octowego

(aldehyd octowy, etanalu) CH 3 CHO molowych. m. 44, 05; impotent. ciecz o dusznym zapachu (po rozcieńczeniu wodą dostaje owocowy zapach); m.p. -123, 5

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.