Włókna z octanu

(Arnel, Azel, kurpleta, Rhodia, traytsel, trialbin, trilan) sztuk. Fiber formować z octanu celulozy. Odróżnić triacetat vo .

Loknya i włókien octanu sam najpierw wytwarza się z trioctanu celulozy o

= 280-290 (

-degree podstawienia celulozy, to znaczy, że liczba podstawionych grup OH elementarnych linki 100 w makrocząsteczki ..), drugi - z produktu częściowego zmydlania trioctanu o

= 240-250, zwanego octanem celulozy wtórnej. Stopień polimeryzacji octanów, zapewniający I jest ich przydatność do przerobu na włókno 250-300

T-ra początek rozkładu octanu wtórnego nie powinna być niższa niż 200

Chemical Encyclopedia - m.: .. radziecki Encyclopedia, red IL Knunyants ... 1988.