Octan

(łac. Acetum-ocet), sole i estry kwasu octowego. Dla eterów zobacz na przykład. Octan butylu, octan winylu, octan cetylu, octan etylu.

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.