ACETONE

(szer Acetum -. Ocet) (2-propanon dimetylo) CH 3 COCH 3 Mol. m. 58, 079; latający beztsv. ciecz o charakterystycznym zapachu; m.p. Ч 94, 6

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.