Acetofenon

(metilfenilketon) C 6 h 5 COCH 3 Mol. m. 120, 4; impotent. oleista ciecz o silnym zapachu wiśni; m.p. 19, 7

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.