ACETYLCHLORIDE

CH 3 COCl Mol. m. 78, 50; impotent. płyn o ostrym zapachu, palący w powietrzu; m.p. -112, 86

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.