ACETYLACETONE

(2,4-pentanodion, diacetylometan), mol. m. 100, 12; bezbarwna ciecz o zapachu acetonu i kwasu octowego. Dla A. typowego tautomerii keto-enolowej:

(w zależności od ritoru zawiera 19-92% postaci enolowej). Postać ketonowa ma t.t. -23

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.