Acetylocholiny

wodorotlenku [(2-acetoksyetylo) trimetyloamoniowy] CH 3 COOCH 2 SN 2

(CH 3 ) 3 On - , mówią. 163, 17; bezśladowe kryształy; dobra rozpuszczalność. w wodzie, etanolu, chloroformie, nierozpuszczalność. w eterze dietylowym. A. - Chem. przekaźnik wzbudzenia nerwowego w cholinergicznym. synapsy. Zsyntetyzowane w ciele z choliny i CH 3 COOH z udziałem acetylotransferazy choliny. A. Chlorek CH

3 COOCH 2 SN 2 (CH

3 ) 3 C1 - , mówią. m. 181, 67; impotent. kryształy o słabym zapachu; m.p. ok. 150 Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.