ATSETILSALITSYLOVAYA ACID

(aspiryna, atsesal, atsetofen, atsilpirin), mówią. m. 180, 2: impotent. Kryształy: t.t. 141-144 ° C; dobra rozpuszczalność. w alkaliach, małe w wodzie (1: 300), etanolu (1: 7), chloroformie (1: 17), eterze dietylowym (1: 20). Otrzymuje się go przez acetylowanie kwasu salicylowego bezwodnikiem octowym. A. k. - przeciwzapalne. Środa, ma działanie przeciwbólowe. i przeciwgorączkowy sv-ty. Jest stosowany w leczeniu reumatyzmu. a inni będą rozpalać. choroby.

Szybko wchłaniany z przewodu żołądkowo-jelitowego; intensywnie (do 97%) wiąże się z białkami surowicy krwi, jest wydalany w błonie. z moczem. Pan J. Schwartz.

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.