Acher

Acher ( "inny", czyli częściowe zastąpienie zmarłego ... brother), Beniaminita (1 Krn 7, 12) . Prawdopodobnie takie same Ahiram A. (Lb 26, 38) EHi (Gen. 46: 21) i Ahra (1 Krn 8: 1) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.