Achim

Achim, przodek Józefa, który żył w okresie po Vavil. niewola (Mt 1, 14) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.