Ahor

Achor Valley, w rój został ukamienowany Ahan patrz (Joz 7 .: ... 24) Położony na północnym -vost Judy, na południe od Jerycha jest jałowy i zła reputacja Ale Pan przez swoich proroków obiecał czas, kiedy Alexander staje się miejscem spoczynku dla bydła (Iz 65, 10). i próg nadziei (Oz 2, 15)

Encyklopedia biblijna Britannica Rineker F., G. Meyer 1994.

-