NUMER KWASU

Masa (mg KOH) wymaganą do zobojętnienia 1 g Org. in-va. Charakteryzuje zawartość w ve. Bezpłatnie. to-t. Równy różnicy między liczbą zmydlania a liczbą eteryczną. Jest określana za pomocą wzoru: gdzie


V objętości (w ml) 0, 1 N alkoholowym KOH R ra poshedshego miareczkowania zważono w-VA (w g). Przy określaniu ilości wosków i żywic, mieszanina ksylenu (benzenu) i abs. alkohol. Na podstawie rozdz. masa k-ciebie lub średni mol. masa mieszaniny k-t zgodnie z wzorem M = 56104: K. h. Zastosowane K. ch. w analizie tłuszczów, wosków, olejków eterycznych, itp. Na przykład żywice alkidowe, , K. ch. Czy 20-100, dla wosku pszczelego-62-70, do uprawy. olej-1-10. p. I. Obtemperanskaya.


Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.