ACIDOCOMPLEXES

związki złożone. , w którym tylko aniony c-t (tzw. grupy acido) służą jako ligandy, na przykład, ( 4 ) 3 [ZrF 7 ], K 3 [A1 (C 2 O 4 ) 3 ], K 3 [Fe (CN) 6 ]. A. najczęściej odnoszą się do kompleksów typu anionowego elektrolitu. W roztworach wodnych całkowicie dysocjują na kationy i złożone aniony. Dla A. charakteryzującego się wewnątrzsferycznym podstawieniem niektórych grup kwasowych przez inne, a także przez neutralne ligandy lub cząsteczki reagenta, hydrolizy (solwolizy), izomeryzacji, wymiany kationów zewnętrznej sfery, itp. R. Uzyskaj A. wzajemne. sole metali w p-re, wymiany p-tions. Służą do syntezy złożonych związków. , w izolacji i oczyszczaniu metali przejściowych i ich związków. w elektrochemii. procesy. Yu. Tak, Kharitonov. Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.