Materiały akustyczne

zostały stworzone do tworzenia akustyczno-elektronicznego i akustooptycznego. Urządzenia wykorzystujące zjawisko zachodzące w propagacji fal sprężystych w pożywce (Elastooptyka piezoelektryczne, akustoelektrich. efektu et al.). Stosowane w akustoelektronice A. M. M. podano w tabeli. 1-3. Zapis w tabeli. : L objętościowych fal ultradźwiękowych S masowych fal poprzecznych lub fal poprzecznych; K - współczynnik. elektromechaniczny. połączenie, charakteryzujące wydajność konwersji energii elektrycznej. energia w elastycznej i grzbiecie; F jest prędkością propagacji fali dźwiękowej; Współczynnik. tłumienie ultradźwięków; w nawiasach kwadratowych Miller wskazuje na nieporozumienia. Wskazówki krystalograficzne ([100], [010] i [001] i -napravlen odpowiednio wzdłuż osi x, yi, z; [110] under 45

Chemical Encyclopedia - Moskwa: radziecki Encyclopedia, red ... IL Knunyantsa, 1988.