ACROLEIN

(propenal, aldehyd akrylowy) Н = 2 = СНСНО, бесцв. ciecz o duszącym zapachu; m.p. od -86, 5 do -88

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.