AKRIDIN

Mol. m. 179, 22; bladożółte kryształy o specyficznych właściwościach. drażniący zapach; m.p. 111

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.