Barwnik akrydyna

pochodnych akrydyny i 9-fenyloakrydyny. Mają kolory żółty, pomarańczowy i brązowy. Ze względu na małą światłotrwałość farbowania wełny, jedwabiu, papieru, drewna, skóry, są one stosowane w ograniczonym zakresie. Są one otrzymywane zgodnie ze schematem:

Praktyczne. znaczenie to ch. arr. główny żółty K (R = H) i główny żółty O (R = CH 3 ).

Pigmenty chinakrydon - diketo-pochodne chinolinakrydyny lub chinakrydyny również należą do acyklowiru. Podstawowy. Są to liniowe trans chinakrydonowe (5, 12-dihydro [2, 3-b] akrydyno-7, 12-dionu) RED. Najważniejsze metody jej uzyskania:

1. Kondensacja bursztynu diestrowego dla ciebie, mut. Produkt P-nia z aniliną cyklizację utworzonego diestru 2, 5-dianiline-3, 6 do można digidrotereftalevoy 250

Chemical Encyclopedia. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.