Aktyny

(od greckiego Aktis zgonów genus aktinos-ray iskierka, połysk; .. łac Actinium) AC, radioaktywny pierwiastek chemiczny III c okresowość .... .. 89. System ATM n ma żadnych stabilnych izotopów wiadomo izotop z 23 części wagowych 221-231;. Naib żyjące - 227 Ac (T 02.01 21 ... 8 lat

i

emiter) i 228 Ac (T 1/2 6 13 godzin,

emitera), naturalnie występujące jako członkowie serii radioaktywnego 235 U i 232 th. Konfiguracja wew. skorupy elektronów atomu <6S 2 6p 6 S 1 7S 2 ,> +3 utlenienia; energia jonizacji Ac 0 -> ac 1 + 6 9 eV elektron trootritsatelnost Paulinga 1, 1, 0 promienia atomowego, 188 nm, promień jonowy Ac 3+ 0, 1071. Zawartość Al w skorupie 6-10 -10 % wagowych, 1 t rudy uranu zawiera od około 0, 15 mg 227 ac a -serebristo białego metalu, lekko świecące w ciemnoniebieski; .... sześciennej sieci przestrzennej centrowaną (a = 0, 5311 nm); m.p. 1050

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.