Berberyna

diizohinolinovy ​​alkaloidy zawarte w roślinach z rodziny Ranunculaceae (Ranunculaceae) Berberidaceae (Berberidaceae) Menispermaceae (Menispermaceae), Rutaceae (Rutaceae), i innych. Jasnożółte kryształy, m. Pl. 144

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.