Organoboranowe polimery

makrocząsteczki zawierać atomy V. Gomotsepnye polimerów, np. polifenilbor [FT (C 6 h 5 ) R] n , poli-N-stirilbornaya-TA (zob. £ lu), mają niską odporność na temperaturę , są podatne na utlenianie i hydrolizę. Wśród dwubiegunowych polimerów heterochain, polimery zawierające cykliczne. grupowanie, rozdz. arr. karboran (patrz polimery zawierające borowodór), , a także borazol, boronofosfonowy, boroksan; te polimery są lepsze od konwencjonalnych organicznych pod względem odporności na ciepło.

Metody otrzymywania związków bimetalicznych: polimeryzacja nienasyconego boru. Cpd. , np. bor winylowy do CH 2 = CHB (OR) 2 ; polikondensacja związków zawierających bor. , np. chlorki arylowe lub alkiloddydylowe RBC1 2 z glikolami. Lit. : Korshak VV, Caminat VA, Bekasova NI, Bororganic Polymers, M., 1975; Bekasova NI, Zamiatin VA, w książce. : Postęp w syntezie polimerów organoelementowych, M., 1980, s. 43-96. Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.