CINNOLINE

(benzo [c] pirydazyno, 1,2-diazanaftalen), mol. m. 130, 15; jasnożółte kryształy, t.t. 40 - 41

Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.