Drusilla

Drusilla, najmłodsza córka króla Herod Agryppa I (37-44 g), BC siostra Herod Agryppa II. Jej piękno pozazdrościła jej starsza siostra Bernice. Zaręczona w dzieciństwie Drusilla i nie żonaty z narzeczonym, bo nie chcą być obrzezany. Poślubiła króla Sire. miasto Emessy Aziza, żyli spełniło niezbędny warunek. Później D. opuścił go i został żoną Rzymu. prokuratorem Felix (Dz 24, 24) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.