EKZO ... ENDO ...

(grecki eho - na zewnątrz, na zewnątrz, .. grecki Endon -Inside), dekodery do tytułów. org. połączenia. 1) Prefiks exo wskazuje, że grupa zamienna znajduje się poza pętlą, na przykład. egzo -metilentsiklogeksan (wzór I) endo - wewnątrz pętli, na przykład. endo -metylenocykloheksan (II); 2) w bicyklicznym. Związki Bridged egzo- oznacza, że ​​podstawnik znajduje się w głównej gałęzi mostek obraca się w kierunku endo - w przeciwnym kierunku (III).


Encyklopedia chemiczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. I. L. Knunyants. 1988.