Faran

1) Desert F.> (Liczb 10: 12) , gdzie żył Izmaela (Rdz 21, 21) , obszar między Midianem i Egiptem (3 Tzar 11: 18) został nazwany, obejmując, prawdopodobnie, wszystkie zasiewy. -season. Sinai część pół-Va (Lb 13 :. 1, 4, 27; por Gen. 14: 6 Eli-Fapan cm.). Kp. Oczywiście tutaj, oczywiście, znajdował się obszar leżący na południe. Judy Desert (1 Samuel 25: 1) , tak że tworzą część Desert Shin Desert F. (cm Liczby 13: 27 do 20: 1) ; 2) góra F. (drugie 33: 2, Avv 3: 3) - to, możliwość. , znajduje się pasmo górskie Jebel Makra. południowo-wschodni. Kadesz.
Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.