Hydantoiny

(2, 4-imidazolidynodionu, glikolilmochevinaH. .... 100, 08; bestsv kryształów o temperaturze topnienia 220

Leksykon chemiczny - Moskwa: radziecki encyclopedia, red I. L. Knunyants 1988