Hatta

Hutt jednym z urządzeń podrzędnych Salomona potomków To- tyłu Babel (POSS "rozmowny".). niewoli z Zorobabelem (Ezrą 2: 57; Ney 7: 59) .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.