Wybór Redakcji

Hak

W namiocie spotkania, a później w tyni (2 Kronik 3, 9) przez K. złoto zamocowany kurtynę oddzielającą i najbardziej pielgrzymek (Ex 26, 32, 37, 36, 36, 38) . Sąd zasłonę Tabernakulum posiadanych przez srebra K (Przykład 27: 10 i następne; 38: 10-12). .

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.