Małej wiary, małej wiary

Więc Jezus przywołał swoich uczniów, gdy oni dbają o jedzenie i ubrania (Mateusza 6: 30; 16: 8; Łk 12,28) , burza jest przerażona (Mf 8:26) ; te słowa w pełni odnoszą się do Piotra, gdy on, wchodząc na wodę, przestraszy się i dlatego zaczyna zatonąć (Mt 14, 31) . Być mniej wiernym oznacza zmieniać waszą wiarę pod wpływem zewnętrznego zagrożenia lub wewnętrznego. zamieszanie.

Biblijna encyklopedia Brockhaus. F. Rinecker, G. Mayer. 1994.